Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse

Notice

p-issn : 0365-1746 p-ppn : 037138286 1947 - 1950 Imprimé
Abrégé : Abh. Dtsch. Akad. Wiss. Berl. Math.-Nat.wiss. Kl.
Langue : Multilingue
Germany
Éditeurs commerciaux :

Berlin: Akad.-Verl..

Dernière mise à jour : 03 Avr 2019

États de collections dans les bibliothèques

Historique