Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Klasse für Technische Wissenschaften Unica

Notice

p-issn : 0515-8893 p-ppn : 057986657 1953 - 1954 Imprimé
Abrégé : Abh. Dtsch. Akad. Wiss. Berl. Kl. Tech. Wiss.
Langue : Multilingue
Germany
Éditeurs commerciaux :

Berlin: Akad.-Verl..

Dernière mise à jour : 03 Avr 2019

États de collections dans les bibliothèques

Historique